en_USfi


Muotoilu

Olen kotoisin pieneltä kylältä Toivakan kunnasta. Pienestä pitäen olen oppinut arvostamaan ympäröivää luontoa ja siihen liittyvää rikkautta. Nuoruus rauhallisessa maalaismaisemassa on antanut minulle hyvän kanavan ammentaa uusia ajatuksia ja suuntia suunnittelutyöhön. Kuinka suunnittelen tämän tuotteen vielä yksikertaisemmaksi, mutta kuitenkin toimivaksi ja sopusuhtaisen näköiseksi? Kuinka voin lisätä tämän tuotteen arvoa lisäämättä siihen mitään ylimääräistä? Usein löydän vastauksen suunnittelutyössä herääviin kysymyksiin pohtimalla mahdollisimman luonnollista ratkaisua, käyttämällä maalaisjärkeä.

Kokonaisvaltainen materiaalien tunteminen on tärkeää. On vaikeaa suunnitella hyvää ja toimivaa tuotetta, jos ei tunne käytettävissä olevien materiaalien ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia. Uteliaisuus uutta tekniikkaa, teknologiaa ja materiaalioppia kohtaan pitää suunnittelijan mukana ajan hermolla. Muotoilja toimii välikappaleena nykyisten tekniikoiden ja toimintatapojen uudistuessa kohti ekologisempia ja tehokkaampia toimintamalleja. Tekemissäni töissä pyrin toteuttamaan näitä periaatteita parhaalla mahdollisella tavalla.